Rủi ro pháp lý rình rập khi đất quốc phòng 'kết hợp làm kinh tế'

Rủi ro pháp lý rình rập khi đất quốc phòng 'kết hợp làm kinh tế'

Quốc hội họp chiều 12/11 tháo gỡ một rủi ro pháp lý, vốn 17 năm qua rình rập các dự án sử dụng đất quốc...
Toàn văn nghị định 09-CP/1996 về đất quốc phòng, an ninh

Toàn văn nghị định 09-CP/1996 về đất quốc phòng, an ninh

GS.TS Trần Hồng Thái: Đầu tư cho ngành Khí tượng Thủy văn cần đi trước một bước

GS.TS Trần Hồng Thái: Đầu tư cho ngành Khí tượng Thủy văn cần đi trước một bước

Xung quanh các dự án đang triển khai tại khu vực hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc)

Xung quanh các dự án đang triển khai tại khu vực hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc)

Xung quanh các dự án đang triển khai tại khu vực hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc)

Xung quanh các dự án đang triển khai tại khu vực hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc)

Chiến lược Đo đạc bản đồ và Hạ tầng không gian địa lý quốc gia: Bài 2 - Thực trạng tại Việt Nam

Chiến lược Đo đạc bản đồ và Hạ tầng không gian địa lý quốc gia: Bài 2 - Thực trạng tại Việt Nam

Đất vườn và đất trồng cây lâu năm khác nhau thế nào?

Đất vườn và đất trồng cây lâu năm khác nhau thế nào?

Khoa học xã hội trong việc hoạch định chính sách quản lý và sử dụng đất đai

Khoa học xã hội trong việc hoạch định chính sách quản lý và sử dụng đất đai

Vụ dân nói 'đất ở', chính quyền nói 'đất chợ' tại Bình Thạnh (TP HCM): Chứng cứ quận đưa ra bị đánh giá 'thiếu cơ sở pháp lý'

Vụ dân nói 'đất ở', chính quyền nói 'đất chợ' tại Bình Thạnh (TP HCM): Chứng cứ quận đưa ra bị đánh giá 'thiếu cơ sở pháp lý'

Đồng Nai: Một vụ việc bị chính quyền 'đóng băng' gần 20 năm(?)

Đồng Nai: Một vụ việc bị chính quyền 'đóng băng' gần 20 năm(?)