Xây thêm 2 bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Xây thêm 2 bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Chiếc áo 'xung trận' của Anh hùng Trần Hùng Vách

Chiếc áo 'xung trận' của Anh hùng Trần Hùng Vách

Đây là Đài Phát thanh Giải phóng…

Đây là Đài Phát thanh Giải phóng…

Mãi tỏa sáng tinh thần Cách mạng Tháng Tám !

Mãi tỏa sáng tinh thần Cách mạng Tháng Tám !

Vì sao tàu HQ-671 trở thành bảo vật quốc gia?

Vì sao tàu HQ-671 trở thành bảo vật quốc gia?

Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết

Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết

Huy động vũ khí trang bị cho Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975

Huy động vũ khí trang bị cho Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975

Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống

Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống

Thành lập quân đoàn chủ lực, chuẩn bị cho cuộc tiến công nổi dậy mùa Xuân 1975

Thành lập quân đoàn chủ lực, chuẩn bị cho cuộc tiến công nổi dậy mùa Xuân 1975

Trưng bày 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về 'Ngày thống nhất đất nước'

Lập kho trên xe cơ động