Tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật

Tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật

Doanh nghiệp ở quận 1 giảm giá mua hàng cho đoàn viên

Doanh nghiệp ở quận 1 giảm giá mua hàng cho đoàn viên

Không để hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến đời sống đoàn viên, NLĐ

Không để hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến đời sống đoàn viên, NLĐ

Lấy kết quả thi đua làm cơ sở đề xuất khen thưởng tương xứng

Lấy kết quả thi đua làm cơ sở đề xuất khen thưởng tương xứng

Tối ưu hóa hiệu quả chăm lo

Tối ưu hóa hiệu quả chăm lo

Vận động đoàn viên, CNVCLĐ ưu tiên dùng hàng Việt

Vận động đoàn viên, CNVCLĐ ưu tiên dùng hàng Việt

'Giọt máu cho đi - Cuộc đời ở lại'

'Giọt máu cho đi - Cuộc đời ở lại'

Chăm sóc sức khỏe cho CNVC-LĐ

Chăm sóc sức khỏe cho CNVC-LĐ

17 tác giả, tác phẩm đoạt giải báo chí về Công nhân và Công đoàn

17 tác giả, tác phẩm đoạt giải báo chí về Công nhân và Công đoàn

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động

Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước

Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước

Nỗ lực hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nỗ lực hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở thời kỳ 4.0

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở thời kỳ 4.0