Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc: Phát huy vai trò của người có uy tín

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc: Phát huy vai trò của người có uy tín

Hội khéo hòa giải, nông dân thêm tin yêu

Hội khéo hòa giải, nông dân thêm tin yêu

Cử tri đánh giá phiên chất vấn đổi mới và hiệu quả

Cử tri đánh giá phiên chất vấn đổi mới và hiệu quả

Người trẻ có uy tín nhiệt huyết công tác xã hội

Người trẻ có uy tín nhiệt huyết công tác xã hội

Dự thảo đề án xây dựng mô hình 'Tổ tự quản' ở khu dân cư

Dự thảo đề án xây dựng mô hình 'Tổ tự quản' ở khu dân cư

​Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp

​Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp

Ba Vì đa dạng hóa việc tuyên truyền pháp luật cho người dân

Ba Vì đa dạng hóa việc tuyên truyền pháp luật cho người dân

Bỏ quên việc chống lại bạo lực người già

Bỏ quên việc chống lại bạo lực người già

Xuân Giang nhất hội thi 'Hòa giải viên giỏi' huyện Nghi Xuân

Xuân Giang nhất hội thi 'Hòa giải viên giỏi' huyện Nghi Xuân

Hóa giải mâu thuẫn từ cơ sở

Hóa giải mâu thuẫn từ cơ sở

Người có duyên với nghề hòa giải

Người có duyên với nghề hòa giải

Quan tòa 'mềm' tại tổ dân phố ở thị xã Hồng Lĩnh

Quan tòa 'mềm' tại tổ dân phố ở thị xã Hồng Lĩnh