Làm thuê, bị 'quỵt' tiền công

Làm thuê, bị 'quỵt' tiền công

Ông Nguyễn Hồng Khoa (sinh năm 1986, ngụ ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh, TX. Tân Châu) được thuê chở đất san lấp...
Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc: Phát huy vai trò của người có uy tín

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc: Phát huy vai trò của người có uy tín

Góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm

Góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm

Phòng, chống bạo lực gia đình: Chuyển biến từ sự nỗ lực của Hội phụ nữ các cấp

Phòng, chống bạo lực gia đình: Chuyển biến từ sự nỗ lực của Hội phụ nữ các cấp

Cử tri đánh giá phiên chất vấn đổi mới và hiệu quả

Cử tri đánh giá phiên chất vấn đổi mới và hiệu quả

Người trẻ có uy tín nhiệt huyết công tác xã hội

Người trẻ có uy tín nhiệt huyết công tác xã hội

Cam Lâm: Giải quyết thành công 88,27% đơn khiếu nại, tố cáo