Tháng 10-2018, triệt phá 240 băng nhóm tội phạm

Ngày 6-11, Bộ Công an sơ kết công tác công an tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng...
Bắt gần 6.000 đối tượng, phá 240 băng nhóm tội phạm trong tháng 10

Bắt gần 6.000 đối tượng, phá 240 băng nhóm tội phạm trong tháng 10

Công an triệt phá 240 băng nhóm tội phạm trong tháng 10

Công an triệt phá 240 băng nhóm tội phạm trong tháng 10

Bộ trưởng Tô Lâm: Tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm

Bộ trưởng Tô Lâm: Tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm

Chất vấn rát các bộ trưởng

Chất vấn rát các bộ trưởng

Nghi ngờ thuốc giả, sẽ sang tận nước sản xuất để kiểm tra!

Nghi ngờ thuốc giả, sẽ sang tận nước sản xuất để kiểm tra!

Hà Tĩnh: Phát hiện 128 cá nhân, tổ chức vi phạm lĩnh vực hoạt động xây dựng

Hà Tĩnh siết chặt công tác quản lý trật tự xây dựng