TP.HCM: Nhiều cán bộ bị kỷ luật sau hơn 450 cuộc thanh tra

TP.HCM: Nhiều cán bộ bị kỷ luật sau hơn 450 cuộc thanh tra

TP HCM kỷ luật hàng loạt cán bộ sau gần 500 cuộc thanh – kiểm tra

TP HCM kỷ luật hàng loạt cán bộ sau gần 500 cuộc thanh – kiểm tra

Vụ doanh nghiệp tố cán bộ 'vòi' 100 triệu: Cử nhân Luật làm Trưởng BQL dự án

Vụ doanh nghiệp tố cán bộ 'vòi' 100 triệu: Cử nhân Luật làm Trưởng BQL dự án

TP.HCM sẽ luân chuyển cán bộ vào tháng 9.2018

TP.HCM sẽ luân chuyển cán bộ vào tháng 9.2018

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Kế thừa và phát triển

Kế thừa và phát triển

'Cầu thủ đa năng'

Không thể chấp nhận mỗi năm lên một chức là 'đúng quy trình'

Không thể chấp nhận mỗi năm lên một chức là 'đúng quy trình'

Vụ đạo luận văn tại ĐH Sư phạm Hà Nội: 'Ghế nóng' Trưởng khoa vẫn bật... 'chế độ chờ'?

Vụ đạo luận văn tại ĐH Sư phạm Hà Nội: 'Ghế nóng' Trưởng khoa vẫn bật... 'chế độ chờ'?