Lấy phiếu tín nhiệm: Cơ hội để nhìn lại giữa nhiệm kỳ

Lấy phiếu tín nhiệm: Cơ hội để nhìn lại giữa nhiệm kỳ

Lịch sử đã chờ đợi, đã lựa chọn và lịch sử đã xác quyết

Lịch sử đã chờ đợi, đã lựa chọn và lịch sử đã xác quyết

Lòng dân, ý Đảng và xu thế thời đại

Lòng dân, ý Đảng và xu thế thời đại

Hà Nội giảm được hơn 8.000 biên chế hưởng lương từ ngân sách

Hà Nội giảm được hơn 8.000 biên chế hưởng lương từ ngân sách

TP Hà Nội: Chuẩn bị giám sát về tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2018

TP Hà Nội: Chuẩn bị giám sát về tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2018

Thủ tục đăng ký thường trú dễ bị lợi dụng để tham nhũng

Thủ tục đăng ký thường trú dễ bị lợi dụng để tham nhũng

Bộ Tài chính tuyển dụng 39 công chức theo chính sách thu hút nhân tài

Bộ Tài chính tuyển dụng 39 công chức theo chính sách thu hút nhân tài

Bộ Tài chính công bố 39 công chức trúng tuyển theo chính sách thu hút nhân tài

Bộ Tài chính công bố 39 công chức trúng tuyển theo chính sách thu hút nhân tài

Hà Nội: Giảm 11.221 biên chế không hưởng lương từ ngân sách trong giai đoạn 2018-2020

Hà Nội: Giảm 11.221 biên chế không hưởng lương từ ngân sách trong giai đoạn 2018-2020

Đề xuất tối đa 3 cấp phó ở mỗi ban, văn phòng

Đề xuất tối đa 3 cấp phó ở mỗi ban, văn phòng

Đề xuất đến 2020 phải giảm số lượng cấp phó xuống còn 2-3 người

Đề xuất đến 2020 phải giảm số lượng cấp phó xuống còn 2-3 người

Sắp xếp, tổ chức bộ máy ở Nam Định

Sắp xếp, tổ chức bộ máy ở Nam Định

Đổi mới là tất yếu khách quan

Đổi mới là tất yếu khách quan

Lấy phiếu tín nhiệm: Đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm

Lấy phiếu tín nhiệm: Đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm

Cử tri và nhân dân còn bức xúc về nạn 'tham nhũng vặt'

Cử tri và nhân dân còn bức xúc về nạn 'tham nhũng vặt'

Thủ tướng: Xử nghiêm vụ 'Vũ nhôm', 'Út trọc' được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ

Thủ tướng: Xử nghiêm vụ 'Vũ nhôm', 'Út trọc' được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ

Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Hơn 3.400 ý kiến, kiến nghị 'nóng' của cử tri được gửi tới Quốc hội

Hơn 3.400 ý kiến, kiến nghị 'nóng' của cử tri được gửi tới Quốc hội

Cử tri đề nghị thanh kiểm tra, tránh tình trạng 'độc quyền' sách giáo khoa

Cử tri đề nghị thanh kiểm tra, tránh tình trạng 'độc quyền' sách giáo khoa

Hơn 3500 kiến nghị cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp 6 của Quốc hội

Hơn 3500 kiến nghị cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp 6 của Quốc hội

Đề xuất phương án giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ

Đề xuất phương án giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ

Xử nghiêm tham nhũng, giải quyết khiếu kiện về đất đai được cử tri ghi nhận

Xử nghiêm tham nhũng, giải quyết khiếu kiện về đất đai được cử tri ghi nhận

Đề nghị bố trí người thực sự có đức, tài vào các vị trí lãnh đạo

Đề nghị bố trí người thực sự có đức, tài vào các vị trí lãnh đạo

Thủ tướng: Công tác phòng chống tham nhũng triển khai quyết liệt, xử lý nghiêm minh nhiều vụ án phức tạp

Thủ tướng: Công tác phòng chống tham nhũng triển khai quyết liệt, xử lý nghiêm minh nhiều vụ án phức tạp

Thủ tướng: Xử lý các vụ như Vũ 'nhôm', Út 'trọc' được cử tri ủng hộ

Thủ tướng: Xử lý các vụ như Vũ 'nhôm', Út 'trọc' được cử tri ủng hộ

Cử tri hoang mang vì giết người, trộm cướp ngày càng táo tợn

Cử tri hoang mang vì giết người, trộm cướp ngày càng táo tợn

Thanh tra AVG, cảng Quy Nhơn, Thủ Thiêm... thu hồi tài sản lớn

Thanh tra AVG, cảng Quy Nhơn, Thủ Thiêm... thu hồi tài sản lớn

Thủ tướng: Xử lý nghiêm vụ 'Út trọc', 'Vũ nhôm' được cử tri ủng hộ

Thủ tướng: Xử lý nghiêm vụ 'Út trọc', 'Vũ nhôm' được cử tri ủng hộ

Nền tảng pháp lý trong tự chủ đại học

Nền tảng pháp lý trong tự chủ đại học

Bình Thuận thực hiện mạnh mẽ việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Hoàn thành mục tiêu kép

Hoàn thành mục tiêu kép

'Những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực đã bị loại bỏ'

'Những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực đã bị loại bỏ'

Quảng Nam: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

Quảng Nam: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

Hội nghị hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND

Hội nghị hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND