Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đảm bảo 'quân tinh, tướng mạnh'

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đảm bảo 'quân tinh, tướng mạnh'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Bộ Công an đi đầu trong đổi mới công tác cán bộ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Bộ Công an đi đầu trong đổi mới công tác cán bộ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Đẩy mạnh công tác tuyên giáo, đấu tranh với những luận điệu sai trái

Đẩy mạnh công tác tuyên giáo, đấu tranh với những luận điệu sai trái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Không vì một số vụ việc tiêu cực mà suy diễn, đánh giá sai lệch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Không vì một số vụ việc tiêu cực mà suy diễn, đánh giá sai lệch

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời kỳ mới

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời kỳ mới

Công tác tuyên giáo đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Công tác tuyên giáo đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Cử tri huyện Diễn Châu nêu nhiều vấn đề sát với yêu cầu thực tiễn

Cử tri huyện Diễn Châu nêu nhiều vấn đề sát với yêu cầu thực tiễn

TP Cần Thơ sắp xếp giảm 45 Ban chỉ đạo

TP Cần Thơ sắp xếp giảm 45 Ban chỉ đạo

TPHCM chuyển giao một số chuyên ngành từ Sở GTVT sang Sở Xây dựng

TPHCM chuyển giao một số chuyên ngành từ Sở GTVT sang Sở Xây dựng

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Tiếp tục đổi mới công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân

Tiếp tục đổi mới công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân

'Cán bộ nào phong trào ấy'

'Cán bộ nào phong trào ấy'

Cần Thơ cắt giảm, tinh giản hơn 2.000 biên chế

Cần Thơ cắt giảm, tinh giản hơn 2.000 biên chế

Hà Nội làm gì để tinh giản biên chế trong gần 3 năm qua?

Hà Nội làm gì để tinh giản biên chế trong gần 3 năm qua?

Vĩnh Phúc: Hiệu quả bước đầu tinh giản biên chế ở Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc: Hiệu quả bước đầu tinh giản biên chế ở Vĩnh Tường

Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: 'Mỗi công dân Hà Nội cần có một thẻ thanh toán điện tử'

Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: 'Mỗi công dân Hà Nội cần có một thẻ thanh toán điện tử'

Những việc tối thiểu cần thiết khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ

Những việc tối thiểu cần thiết khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ

Chú trọng đầu tư xây dựng trường chất lượng cao thực hiện tự chủ tài chính

Chú trọng đầu tư xây dựng trường chất lượng cao thực hiện tự chủ tài chính

Tập huấn toàn quốc công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2018

Hội đồng Lý luận Trung ương: Nghệ An cần có giải pháp đột phá về kinh tế

Hội đồng Lý luận Trung ương: Nghệ An cần có giải pháp đột phá về kinh tế

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc tại huyện Nghi Lộc

Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc tại huyện Nghi Lộc

Hà Nội tinh giản được hơn 200 cán bộ trong năm 2018

Hà Nội tinh giản được hơn 200 cán bộ trong năm 2018

Tỉnh Ninh Thuận đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Tỉnh Ninh Thuận đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Công ty không có kế toán trưởng được không?

Công ty không có kế toán trưởng được không?

Nền tảng pháp lý quan trọng đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình mới

Nền tảng pháp lý quan trọng đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình mới

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 12 đến 18-11-2018

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 12 đến 18-11-2018