Nói thuốc làm từ 'thịt người' là không chính xác

Nói thuốc làm từ 'thịt người' là không chính xác

Tranh cãi thuốc làm từ nhau thai người

Tranh cãi thuốc làm từ nhau thai người

Dùng thuốc từ 'nhau thai người': Tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh

Dùng thuốc từ 'nhau thai người': Tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh

Việt Nam không có thuốc đông y làm từ thịt người

Việt Nam không có thuốc đông y làm từ thịt người

Bộ Y tế khẳng định: Không nhập 'thuốc làm từ thịt người'

Bộ Y tế khẳng định: Không nhập 'thuốc làm từ thịt người'

Bác sỹ đông y nói gì về thuốc 'làm từ thịt người'?

Bác sỹ đông y nói gì về thuốc 'làm từ thịt người'?

Trước thông tin thuốc làm từ thịt người, Chủ tịch Hội Đông y nói gì?

Trước thông tin thuốc làm từ thịt người, Chủ tịch Hội Đông y nói gì?

Bộ Y tế: Thuốc 'làm từ thịt người' thực chất là làm từ nhau thai

Bộ Y tế: Thuốc 'làm từ thịt người' thực chất là làm từ nhau thai

Không để 'thuốc thịt người' vào Việt Nam dù chỉ một viên

Không để 'thuốc thịt người' vào Việt Nam dù chỉ một viên

Bộ Y tế thông tin về 'thuốc làm từ thịt người'

Bộ Y tế thông tin về 'thuốc làm từ thịt người'

Bộ Y tế cấm lưu hành thuốc 'làm từ thịt người' của Trung Quốc

Bộ Y tế cấm lưu hành thuốc 'làm từ thịt người' của Trung Quốc

Việt Nam không cho phép lưu hành thuốc Trung Quốc 'làm từ thịt người'

Việt Nam không cho phép lưu hành thuốc Trung Quốc 'làm từ thịt người'