Phối hợp phòng chống dịch LMLM khu vực Đông Nam Á

Phối hợp phòng chống dịch LMLM khu vực Đông Nam Á

Viện Thú y thúc đẩy hợp tác đào tạo và tập huấn ngành nghề

Viện Thú y thúc đẩy hợp tác đào tạo và tập huấn ngành nghề

Cấp bách ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi

Cấp bách ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi

Cấp bách ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi

Cấp bách ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi

Tái phát dịch cúm gia cầm A/H5N6

Tái phát dịch cúm gia cầm A/H5N6

Dịch cúm gia cầm A/H5N6 cực độc tái phát tại Hải Phòng

Dịch cúm gia cầm A/H5N6 cực độc tái phát tại Hải Phòng

Nhọc nhằn 'săn' giấy phép xuất khẩu thịt lợn

Nhọc nhằn 'săn' giấy phép xuất khẩu thịt lợn

Xuất khẩu thịt lợn tìm 'cửa chính'

Xuất khẩu thịt lợn tìm 'cửa chính'