Xây dựng chính quyền đô thị tại Hà Nội: Vừa tinh gọn bộ máy, vừa đảm bảo quyền lợi người dân

Xây dựng chính quyền đô thị tại Hà Nội: Vừa tinh gọn bộ máy, vừa đảm bảo quyền lợi người dân

Đà Nẵng có thêm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

Đà Nẵng có thêm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

Đà Nẵng có thêm phó chánh Văn phòng Thành ủy

Đà Nẵng có thêm phó chánh Văn phòng Thành ủy

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái: Hiệu quả bởi sự công tâm

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái: Hiệu quả bởi sự công tâm

Đà Nẵng bổ nhiệm, điều động nhiều nhân sự chủ chốt

Đà Nẵng bổ nhiệm, điều động nhiều nhân sự chủ chốt

10 năm sáp nhập Hà Nội: Cấp phó đông lại nhiều tâm tư, luân chuyển ai bây giờ?

10 năm sáp nhập Hà Nội: Cấp phó đông lại nhiều tâm tư, luân chuyển ai bây giờ?

Thành Phố Hà Tĩnh dự kiến sáp nhập xã, thôn

Thành Phố Hà Tĩnh dự kiến sáp nhập xã, thôn

Hà Nội thành lập 75 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước