Bản làng hồi sinh sau cơn 'lốc' ma túy

Bản làng hồi sinh sau cơn 'lốc' ma túy

Ý đồ thâm độc của trùm ma túy quyết lôi vợ cùng 'chết'

Ý đồ thâm độc của trùm ma túy quyết lôi vợ cùng 'chết'

Nỗi đau của Và Tồng Cu

Nỗi đau của Và Tồng Cu

Án chung thân cho kẻ 'ôm' súng, đạn đi buôn ma túy

Án chung thân cho kẻ 'ôm' súng, đạn đi buôn ma túy

Bị bắt vì buôn ma túy, chồng đổ vạ cho vợ để 'cùng đi tù'

Bị bắt vì buôn ma túy, chồng đổ vạ cho vợ để 'cùng đi tù'

Chồng mua bán ma túy, khai thêm vợ để... cùng nhau đi tù

Chồng mua bán ma túy, khai thêm vợ để... cùng nhau đi tù

Chồng buôn ma túy nhận án chung thân một mực kéo vợ vào vụ án

Chồng buôn ma túy nhận án chung thân một mực kéo vợ vào vụ án

Án chung thân cho kẻ 'ôm' hàng 'nóng' đi buôn ma túy

Án chung thân cho kẻ 'ôm' hàng 'nóng' đi buôn ma túy

Thủ súng, lựu đạn để buôn ma túy

Thủ súng, lựu đạn để buôn ma túy

Kẻ buôn ma túy khai ra vợ để cùng nhau chết

Kẻ buôn ma túy khai ra vợ để cùng nhau chết

Kẻ buôn ma túy khai ra vợ để cùng nhau chết

Kẻ buôn ma túy khai ra vợ để cùng nhau chết

Ôm lựu đạn và súng đã lên nòng đi bán... 'hàng'

Ôm lựu đạn và súng đã lên nòng đi bán... 'hàng'