Đâm chết đồng nghiệp trọ cùng phòng rồi bỏ trốn

Đâm chết đồng nghiệp trọ cùng phòng rồi bỏ trốn

Vừa ở chung một ngày đã xuống tay giết bạn trọ vì mâu thuẫn

Vừa ở chung một ngày đã xuống tay giết bạn trọ vì mâu thuẫn

Bị bạn cùng phòng trọ đâm tử vong

Bị bạn cùng phòng trọ đâm tử vong

Vĩnh Phúc: Khởi tố đối tượng dùng dao nhọn đâm chết người rồi bỏ trốn

Vĩnh Phúc: Khởi tố đối tượng dùng dao nhọn đâm chết người rồi bỏ trốn

Bắt giữ kẻ đâm chết đồng nghiệp sau 24 giờ gây án

Bắt giữ kẻ đâm chết đồng nghiệp sau 24 giờ gây án

Vừa quen một ngày, nam bảo vệ dùng dao đâm chết đồng nghiệp

Vừa quen một ngày, nam bảo vệ dùng dao đâm chết đồng nghiệp

Đâm chết đồng nghiệp chỉ sau 1 ngày thuê trọ cùng nhau

Đâm chết đồng nghiệp chỉ sau 1 ngày thuê trọ cùng nhau

Bắt giữ kẻ làm giả hồ sơ xin việc, đâm chết đồng nghiệp

Bắt giữ kẻ làm giả hồ sơ xin việc, đâm chết đồng nghiệp

Bắt đối tượng hại chết đồng nghiệp ngay ngày đầu tiên đi làm

Bắt đối tượng hại chết đồng nghiệp ngay ngày đầu tiên đi làm

Vĩnh Phúc: Nghi phạm dùng dao sát hại đồng nghiệp sa lưới sau 24 giờ gây án

Vĩnh Phúc: Nghi phạm dùng dao sát hại đồng nghiệp sa lưới sau 24 giờ gây án