Cả gan đập bàn thờ chủ nhà trọ để truyền đạo 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Cả gan đập bàn thờ chủ nhà trọ để truyền đạo 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Đập bàn thờ của chủ nhà trọ để truyền đạo 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Đập bàn thờ của chủ nhà trọ để truyền đạo 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Thuê nhà, đập bàn thờ gia chủ để giảng đạo 'Hội thánh Đức Chúa trời'

Thuê nhà, đập bàn thờ gia chủ để giảng đạo 'Hội thánh Đức Chúa trời'

Vợ chồng trẻ đập phá bàn thờ chủ nhà khi rao giảng 'Hội thánh'

Vợ chồng trẻ đập phá bàn thờ chủ nhà khi rao giảng 'Hội thánh'

'Hội thánh Đức Chúa Trời' đang diễn biến phức tạp tại Thanh Hóa

'Hội thánh Đức Chúa Trời' đang diễn biến phức tạp tại Thanh Hóa

Đôi vợ chồng rao giảng 'Hội thánh đức chúa trời', đập bàn thờ nhà chủ trọ

Đôi vợ chồng rao giảng 'Hội thánh đức chúa trời', đập bàn thờ nhà chủ trọ

Tiếp tục phát hiện hoạt động 'Hội thánh Đức Chúa Trời' tại Thanh Hóa

Tiếp tục phát hiện hoạt động 'Hội thánh Đức Chúa Trời' tại Thanh Hóa

Bức xúc vì thành viên 'Hội thánh đức chúa trời' đập bàn thờ khi chủ vắng nhà

Bức xúc vì thành viên 'Hội thánh đức chúa trời' đập bàn thờ khi chủ vắng nhà