Kết luận vụ 'nâng điểm thi' ở Hà Giang: Dung túng cho nền giáo dục thành tích?

Kết luận vụ 'nâng điểm thi' ở Hà Giang: Dung túng cho nền giáo dục thành tích?

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Đi tìm danh tính thật sự của cái tên bí ẩn 'Lão phật gia'

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Đi tìm danh tính thật sự của cái tên bí ẩn 'Lão phật gia'

Lộ diện nhân vật 'Q' bí ẩn liên quan đến vụ gian lận thi cử Hà Giang

Lộ diện nhân vật 'Q' bí ẩn liên quan đến vụ gian lận thi cử Hà Giang

Vụ gian lận thi cử chấn động tại Hà Giang: 'Lão phật gia' là biệt danh nhiều người biết

Vụ gian lận thi cử chấn động tại Hà Giang: 'Lão phật gia' là biệt danh nhiều người biết

Lộ tin nhắn trao đổi việc nâng sửa điểm của Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý

Lộ tin nhắn trao đổi việc nâng sửa điểm của Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý

Gian lận thi cử tại Hà Giang: 'Lão Phật gia' và những bí ẩn chưa từng tiết lộ

Gian lận thi cử tại Hà Giang: 'Lão Phật gia' và những bí ẩn chưa từng tiết lộ

Lộ tin nhắn nhờ nâng điểm cho con của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Lộ tin nhắn nhờ nâng điểm cho con của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

XỬ VỤ ÁN GIAN LẬN ĐIỂM THI Ở HÀ GIANG: Nâng điểm chỉ vì tình cảm (!)

XỬ VỤ ÁN GIAN LẬN ĐIỂM THI Ở HÀ GIANG: Nâng điểm chỉ vì tình cảm (!)

Vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang: danh tính 'lão phật gia' là nguyên lãnh đạo Chủ tịch Công đoàn

Vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang: danh tính 'lão phật gia' là nguyên lãnh đạo Chủ tịch Công đoàn

Gian lận thi cử Hà Giang: Lão Phật gia Tống Thị Bê bị lộ, sao 'thoát tội'?

Gian lận thi cử Hà Giang: Lão Phật gia Tống Thị Bê bị lộ, sao 'thoát tội'?

Lộ diện 'Lão Phật gia' nghi liên quan bê bối điểm thi ở Hà Giang

Lộ diện 'Lão Phật gia' nghi liên quan bê bối điểm thi ở Hà Giang

Xét xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Đã xác định danh tính 'lão phật gia'?

Xét xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Đã xác định danh tính 'lão phật gia'?

Chùm ảnh: Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm vụ gian lận thi cử Hà Giang ngày đầu tiên

Chùm ảnh: Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm vụ gian lận thi cử Hà Giang ngày đầu tiên

Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Tiết lộ danh tính của 'Lão phật gia' bí ẩn

Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Tiết lộ danh tính của 'Lão phật gia' bí ẩn

Xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang: 'Lão phật gia' là ai?

Xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang: 'Lão phật gia' là ai?

Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Công khai danh tính 'Lão Phật gia'

Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Công khai danh tính 'Lão Phật gia'

Những kí hiệu bí ẩn và ông Trưởng phòng có lòng tốt đột xuất!

Những kí hiệu bí ẩn và ông Trưởng phòng có lòng tốt đột xuất!

Vụ gian lận điểm Hà Giang: Tình tiết bất ngờ về nhân vật bí ẩn' lão phật gia'

Vụ gian lận điểm Hà Giang: Tình tiết bất ngờ về nhân vật bí ẩn' lão phật gia'

Xét xử gian lận điểm thi Hà Giang: Lộ danh tính 'lão phật gia'

Xét xử gian lận điểm thi Hà Giang: Lộ danh tính 'lão phật gia'

'Lão phật gia' Hà Giang trong vụ gian lận điểm thi là ai?

'Lão phật gia' Hà Giang trong vụ gian lận điểm thi là ai?

Con của nguyên Bí thư Triệu Tài Vinh được nhờ nâng điểm như thế nào?

Con của nguyên Bí thư Triệu Tài Vinh được nhờ nâng điểm như thế nào?

Xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang: Thông tin bất ngờ nhân vật 'lão phật gia'

Xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang: Thông tin bất ngờ nhân vật 'lão phật gia'

Vụ gian lận điểm Hà Giang: 'Lão Phật Gia' là ai?

Vụ gian lận điểm Hà Giang: 'Lão Phật Gia' là ai?

Xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Xác định nhân vật 'Lão phật gia' bí ẩn

Xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Xác định nhân vật 'Lão phật gia' bí ẩn

Phó chủ tịch tỉnh Hà Giang nhờ nâng điểm thi cho thí sinh

Phó chủ tịch tỉnh Hà Giang nhờ nâng điểm thi cho thí sinh