Đà Nẵng: Thưởng nóng công an phá vụ ma túy ở khu 'phố Tây' An Thượng

Đà Nẵng: Thưởng nóng công an phá vụ ma túy ở khu 'phố Tây' An Thượng

Bán cần sa cho khách nước ngoài

Bán cần sa cho khách nước ngoài

Đà Nẵng: Phát hiện 18 khách nước ngoài trong quán bar dương tính với ma túy

Đà Nẵng: Phát hiện 18 khách nước ngoài trong quán bar dương tính với ma túy

Xóa tụ điểm du khách nước ngoài chọn để sử dụng cần sa

Xóa tụ điểm du khách nước ngoài chọn để sử dụng cần sa

Tại quán Mèo Điên, 18 người nước ngoài dùng ma túy

Tại quán Mèo Điên, 18 người nước ngoài dùng ma túy

Đột kích quán bar ở Đà Nẵng, phát hiện 18 người nước ngoài dương tính ma túy

Đột kích quán bar ở Đà Nẵng, phát hiện 18 người nước ngoài dương tính ma túy

Phát hiện 21 người dương tính với ma túy trong quán bar ở Đà Nẵng

Phát hiện 21 người dương tính với ma túy trong quán bar ở Đà Nẵng

Đột kích quán bar ở Đà Nẵng, phát hiện 18 du khách nước ngoài dương tính với ma túy

Đột kích quán bar ở Đà Nẵng, phát hiện 18 du khách nước ngoài dương tính với ma túy

21 du khách nước ngoài và Việt Nam dương tính với chất ma túy ở Đà Nẵng

21 du khách nước ngoài và Việt Nam dương tính với chất ma túy ở Đà Nẵng

18 người nước ngoài dương tính ma túy trong quán bar ở Đà Nẵng

18 người nước ngoài dương tính ma túy trong quán bar ở Đà Nẵng

21 du khách ở khu phố Tây tại Đà Nẵng dương tính với ma túy

21 du khách ở khu phố Tây tại Đà Nẵng dương tính với ma túy

Phát hiện 18 người nước ngoài dương tính với chất ma túy trong quán bar

Phát hiện 18 người nước ngoài dương tính với chất ma túy trong quán bar

Phát hiện 21 người nước ngoài và người Việt dương tính với ma túy

Phát hiện 21 người nước ngoài và người Việt dương tính với ma túy

Đà Nẵng: 18 người nước ngoài dương tính với ma túy tại quán 'Mèo Điên'

Đà Nẵng: 18 người nước ngoài dương tính với ma túy tại quán 'Mèo Điên'