Thanh Hóa: Bắt giữ số lượng lớn đồ chơi bạo lực

Thanh Hóa: Bắt giữ số lượng lớn đồ chơi bạo lực

Bắt giữ 745 bộ đồ chơi bạo lực tại Thanh Hóa

Bắt giữ 745 bộ đồ chơi bạo lực tại Thanh Hóa

Thanh Hóa: Bắt xe tải chở nhiều đồ chơi bạo lực

Thanh Hóa: Bắt xe tải chở nhiều đồ chơi bạo lực

Bắt xe ô tô vận chuyển 745 bộ đồ chơi bạo lực

Bắt xe ô tô vận chuyển 745 bộ đồ chơi bạo lực

Mang hàng trăm bộ đồ chơi bạo lực bán cho trẻ em dịp Tết Trung thu

Mang hàng trăm bộ đồ chơi bạo lực bán cho trẻ em dịp Tết Trung thu

Bắt xe tải đang vận chuyển hàng trăm bộ đồ chơi bạo lực không rõ nguồn gốc

Bắt xe tải đang vận chuyển hàng trăm bộ đồ chơi bạo lực không rõ nguồn gốc

Bắt giữ xe tải vận chuyển 745 bộ đồ chơi bạo lực

Bắt giữ xe tải vận chuyển 745 bộ đồ chơi bạo lực