Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng CH Cu-ba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng CH Cu-ba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Cuba: Trang sử mới và trọng trách người kế nhiệm

Cuba: Trang sử mới và trọng trách người kế nhiệm

Chân dung nhà lãnh đạo mới của đảo quốc tự do

Chân dung nhà lãnh đạo mới của đảo quốc tự do

Khởi đầu tiến trình chuyển giao lịch sử tại Cuba

Khởi đầu tiến trình chuyển giao lịch sử tại Cuba

Chân dung tân Chủ tịch Cuba: Thích nhạc rock, đạp xe và iPad

Chân dung tân Chủ tịch Cuba: Thích nhạc rock, đạp xe và iPad

Người gánh trách nhiệm chèo lái Cuba hậu kỷ nguyên Castro

Người gánh trách nhiệm chèo lái Cuba hậu kỷ nguyên Castro

Tân Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez - nhà lãnh đạo cởi mở và gần gũi

Tân Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez - nhà lãnh đạo cởi mở và gần gũi

Chân dung Diaz-Canel- nhà lãnh đạo Cuba giai đoạn hậu Castro

Chân dung Diaz-Canel- nhà lãnh đạo Cuba giai đoạn hậu Castro