Trang bị kỹ năng nghiệp vụ cho cộng tác viên dư luận xã hội

Trang bị kỹ năng nghiệp vụ cho cộng tác viên dư luận xã hội

Xử lý nghiêm sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng

Xử lý nghiêm sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng

Ban Bí thư chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ban Bí thư chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ban Bí thư chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ban Bí thư chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Trao quyết định chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Trao quyết định chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh chủ động kiện toàn các chức danh

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh chủ động kiện toàn các chức danh

Hà Tĩnh có tân Giám đốc Công an tỉnh

Hà Tĩnh có tân Giám đốc Công an tỉnh

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở Lộc Hà

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở Lộc Hà

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Chuyển giao phần mềm tổng hợp thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành

Chuyển giao phần mềm tổng hợp thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành