Tiếp tục đưa Văn phòng cấp ủy phục vụ chung hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, thông suốt

Tiếp tục đưa Văn phòng cấp ủy phục vụ chung hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, thông suốt

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân

Hà Tĩnh vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương sáp nhập xã

Hà Tĩnh vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương sáp nhập xã

Phải đi sâu vào thực tiễn từng nội dung, việc làm cụ thể trong công tác xây dựng Đảng

Phải đi sâu vào thực tiễn từng nội dung, việc làm cụ thể trong công tác xây dựng Đảng

Hương Khê vinh danh các tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác

Hương Khê vinh danh các tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10

Tuổi trẻ Hà Tĩnh sôi nổi ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2019

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Lộc Hà

Phó Trưởng ban quản lý KKT Hà Tĩnh giữ chức Bí thư Thị ủy Kỳ Anh

Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương

Hà Tĩnh phát động giải báo chí cấp tỉnh viết về xây dựng Đảng năm 2019

Trang bị kỹ năng nghiệp vụ cho cộng tác viên dư luận xã hội

Ban Bí thư chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Trao quyết định chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Chuyển giao phần mềm tổng hợp thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành