Triển khai hiệu quả công tác chăm lo cho người lao động

Triển khai hiệu quả công tác chăm lo cho người lao động

Thời gian qua, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã triển khai hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,...