Tết thêm vui ở bản Rào Tre

Tết thêm vui ở bản Rào Tre

Thực hiện Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt, mới đây, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Đoàn Khối doanh nghiệp,...