Tập huấn kỹ thuật an toàn hóa chất cho các doanh nghiệp tấm lợp

Tập huấn kỹ thuật an toàn hóa chất cho các doanh nghiệp tấm lợp

Tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực xử phạt hành chính

Tập huấn về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

Tập huấn về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

Hỗ trợ bò sinh sản cho gia đình chính sách ở Kỳ Sơn

Hỗ trợ bò sinh sản cho gia đình chính sách ở Kỳ Sơn

Tập huấn kỹ năng tố tụng cho cán bộ công đoàn

Đẩy mạnh công tác chăm sóc người tâm thần dựa vào cộng đồng

Đẩy mạnh công tác chăm sóc người tâm thần dựa vào cộng đồng

Hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng rau an toàn

Tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ thuật của học sinh

Tập huấn kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động

Đạm đen Cà Mau giúp cây tiêu đạt năng suất 7 tấn hạt/ha

Tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ luật gia

Mô hình trồng keo lai giống nuôi cấy mô

Trang bị kỹ năng sư phạm cho cán bộ Công đoàn