Phim 'Về nhà đi con' tập mới nhất: Vũ lên chức bố

Phim 'Về nhà đi con' tập mới nhất: Vũ lên chức bố

Sau sự cố giữa Vũ và Thư tưởng rằng sau khi đền bù 1.000 đô thì mọi chuyện giữa hai người đã chấm dứt....