Giá dầu bất ngờ tăng trở lại

Giá dầu bất ngờ tăng trở lại

Sau khi mất hơn 25% giá trị chỉ trong vòng 2 ngày, giá dầu thô bất ngờ tăng trở lại. Tuy nhiên, chuyên gia...