'Bom tấn' 5.500 tỷ vừa gây chấn động đầu năm 2018

'Bom tấn' 5.500 tỷ vừa gây chấn động đầu năm 2018

Quảng Ngãi đẩy mạnh thu hút đầu tư

Quảng Ngãi đẩy mạnh thu hút đầu tư

Lọc dầu Dung Quất ngóng cổ phần hóa

Lọc dầu Dung Quất ngóng cổ phần hóa

Lọc dầu Dung Quất có thể bán tới 8% cổ phần trong đợt IPO sắp tới

Lọc dầu Dung Quất có thể bán tới 8% cổ phần trong đợt IPO sắp tới

Ai đã chi 9.000 tỷ mua 48,3 triệu cổ phiếu Vinamilk từ SCIC?

Ai đã chi 9.000 tỷ mua 48,3 triệu cổ phiếu Vinamilk từ SCIC?

Đại gia Sài Gòn muốn chi 40.000 tỷ mua nhà máy lọc dầu Dung Quất

Đại gia Sài Gòn muốn chi 40.000 tỷ mua nhà máy lọc dầu Dung Quất

Đại gia Sài Gòn muốn chi 40.000 tỷ mua Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Đại gia Sài Gòn muốn chi 40.000 tỷ mua Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Tập đoàn năng lượng Tây Ban Nha muốn mua cổ phần, điều hành Lọc hóa dầu Bình Sơn

Tập đoàn năng lượng Tây Ban Nha muốn mua cổ phần, điều hành Lọc hóa dầu Bình Sơn

Tập đoàn năng lượng Tây Ban Nha muốn mua cổ phần, điều hành Lọc hóa dầu Bình Sơn

Tập đoàn năng lượng Tây Ban Nha muốn mua cổ phần, điều hành Lọc hóa dầu Bình Sơn

'Đại gia' dầu khí Tây Ban Nha Repsol muốn 'nhảy' vào Lọc hóa dầu Bình Sơn

'Đại gia' dầu khí Tây Ban Nha Repsol muốn 'nhảy' vào Lọc hóa dầu Bình Sơn

Đại gia Sài Gòn muốn chi hơn 1,7 tỷ USD 'thâu tóm' lọc dầu Bình Sơn

Đại gia Sài Gòn muốn chi hơn 1,7 tỷ USD 'thâu tóm' lọc dầu Bình Sơn

Hoãn IPO Lọc dầu Dung Quất sang năm 2018

Hoãn IPO Lọc dầu Dung Quất sang năm 2018

Lọc Hóa Dầu Bình Sơn lại hoãn IPO để bán thêm cổ phần, xuất hiện nhà đầu tư chiến lược lạ

Lọc Hóa Dầu Bình Sơn lại hoãn IPO để bán thêm cổ phần, xuất hiện nhà đầu tư chiến lược lạ

Doanh nghiệp 24h: Bất ngờ công ty vốn 200 tỷ muốn chi 40 nghìn tỷ thâu tóm BSR

Doanh nghiệp 24h: Bất ngờ công ty vốn 200 tỷ muốn chi 40 nghìn tỷ thâu tóm BSR

Hoãn IPO sang năm 2018, Lọc dầu Dung Quất muốn tăng quy mô chào bán

Hoãn IPO sang năm 2018, Lọc dầu Dung Quất muốn tăng quy mô chào bán

Công ty có vốn 200 tỷ muốn chi 40.000 tỷ thâu tóm cổ phần Lọc dầu Dung Quất

Công ty có vốn 200 tỷ muốn chi 40.000 tỷ thâu tóm cổ phần Lọc dầu Dung Quất

Công ty có vốn 200 tỷ muốn chi 40.000 tỷ thâu tóm cổ phần Lọc dầu Dung Quất

Công ty có vốn 200 tỷ muốn chi 40.000 tỷ thâu tóm cổ phần Lọc dầu Dung Quất

Công ty có vốn 200 tỷ muốn chi 40.000 tỷ thâu tóm cổ phần Lọc dầu Dung Quất

Công ty có vốn 200 tỷ muốn chi 40.000 tỷ thâu tóm cổ phần Lọc dầu Dung Quất

Chân dung doanh nghiệp Việt mua ngân hàng 116 năm tuổi của Mỹ

Chân dung doanh nghiệp Việt mua ngân hàng 116 năm tuổi của Mỹ

Xa Bầu Kiên Lý Xuân Hải buôn lụa; Lê Ân vẫn dây dưa vợ cũ

Xa Bầu Kiên Lý Xuân Hải buôn lụa; Lê Ân vẫn dây dưa vợ cũ

Ngân hàng Mỹ 116 năm tuổi đã được doanh nghiệp Việt Nam mua thế nào?

Ngân hàng Mỹ 116 năm tuổi đã được doanh nghiệp Việt Nam mua thế nào?

Tập đoàn Tín Thành muốn thâu tóm 55% lọc hóa dầu Bình Sơn

Tập đoàn Tín Thành muốn thâu tóm 55% lọc hóa dầu Bình Sơn

Ngân hàng Mỹ 116 năm tuổi được doanh nghiệp Việt Nam mua thế nào?

Ngân hàng Mỹ 116 năm tuổi được doanh nghiệp Việt Nam mua thế nào?

Đại gia Việt mua ngân hàng, hãng ô tô của Mỹ là ai?

Đại gia Việt mua ngân hàng, hãng ô tô của Mỹ là ai?

Doanh nghiệp Việt muốn thâu tóm Lọc dầu Dung Quất từng mua đứt ngân hàng Mỹ

Doanh nghiệp Việt muốn thâu tóm Lọc dầu Dung Quất từng mua đứt ngân hàng Mỹ

Tập đoàn Tín Thành muốn trở thành cổ đông chiến lược của BSR

Tập đoàn Tín Thành muốn trở thành cổ đông chiến lược của BSR