Doanh nghiệp Việt ủng hộ nhau cùng phát triển, vươn tầm ra thế giới

Doanh nghiệp Việt ủng hộ nhau cùng phát triển, vươn tầm ra thế giới

Thủ tướng Áo đón và hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Áo đón và hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Áo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Áo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz

Thủ tướng: Chỉ có hợp tác mới tiến xa trên con đường phát triển phồn vinh

Thủ tướng: Chỉ có hợp tác mới tiến xa trên con đường phát triển phồn vinh

Hình ảnh hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Áo

Hình ảnh hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Áo

Hình ảnh Thủ tướng tiếp các lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp

Hình ảnh Thủ tướng tiếp các lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp