Bia Sagota: 'Trẻ mà có võ'

Bia Sagota: 'Trẻ mà có võ'

Nếu Bia Sài Gòn là thương hiệu Bia có tuổi đời già nhất Việt Nam (144 năm) thì Sagota có lẽ là thương hiệu...