Phát kiến sáng tạo và phát triển bền vững: Cần đi từ gốc tới ngọn

Phát kiến sáng tạo và phát triển bền vững: Cần đi từ gốc tới ngọn

Phát triển bền vững hiện nay không chỉ là duy trì cho doanh nghiệp phát triển và giữ vị thế trên thị...
Làm thương hiệu thời bình thường mới

Làm thương hiệu thời bình thường mới

'Liệu một chú báo có thể thay đổi các đốm trên cơ thể?'

'Liệu một chú báo có thể thay đổi các đốm trên cơ thể?'

Jacek Olczak, Giám đốc Vận hành Tập đoàn Philip Morris International: Hãy tạo dựng niềm tin bằng sự minh bạch

Jacek Olczak, Giám đốc Vận hành Tập đoàn Philip Morris International: Hãy tạo dựng niềm tin bằng sự minh bạch

Giảm thiểu tác hại là công cụ bổ trợ cho việc kiểm soát thuốc lá

Giảm thiểu tác hại là công cụ bổ trợ cho việc kiểm soát thuốc lá

Siết chặt quản lý thuốc lá truyền thống, giảm thiểu tác hại khói thuốc

Siết chặt quản lý thuốc lá truyền thống, giảm thiểu tác hại khói thuốc

Nhu cầu tiếp cận thông tin đầy đủ về các sản phẩm thuốc lá không khói

Philip Morris International liên tiếp đạt danh hiệu 'Nhà tuyển dụng hàng đầu toàn cầu'

Vì sao sản phẩm thuốc lá làm nóng của PMI được FDA cho phép thương mại hóa tại Mỹ?

IQOS chính thức được lưu hành tại Mỹ

Cùng hành động, hướng đến một thế giới không khói thuốc lá

Philip Morris hướng đến một tương lai bền vững, không khói thuốc

Hướng đến một tương lai bền vững, không khói thuốc