Đà Nẵng tiếp nhận vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 15-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận gói vật tư y tế gồm 15 nghìn khẩu...