Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Maruhan (Nhật Bản)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Maruhan (Nhật Bản)

Thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Italy và Nhật Bản

Thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Italy và Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Italy Antonino Alessandro

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Italy Antonino Alessandro

Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn Maruhan thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam

Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn Maruhan thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam

Tập đoàn Maruhan của Nhật Bản muốn thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam

Tập đoàn Maruhan của Nhật Bản muốn thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Maruhan, Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Maruhan, Nhật Bản

Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn Maruhan, Nhật Bản đến với Việt Nam

Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn Maruhan, Nhật Bản đến với Việt Nam