M&A ngân hàng: Vốn ngoại đang chờ

M&A ngân hàng: Vốn ngoại đang chờ

Hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực ngân hàng khá trầm lắng trong hơn 3 năm qua, nhưng dự báo...
Những lĩnh vực nào sẽ làm nóng M&A?

Những lĩnh vực nào sẽ làm nóng M&A?

Vốn ngoại vẫn nhắm đến ngân hàng nội

Vốn ngoại vẫn nhắm đến ngân hàng nội

Ký kết EVFTA và EVIPA: Việt Nam đang trở thành điểm đến đầu tư đầy hấp dẫn

Ký kết EVFTA và EVIPA: Việt Nam đang trở thành điểm đến đầu tư đầy hấp dẫn

Ký kết EVFTA và EVIPA: Việt Nam đang trở thành điểm đến đầu tư đầy hấp dẫn

Ký kết EVFTA và EVIPA: Việt Nam đang trở thành điểm đến đầu tư đầy hấp dẫn

Tập đoàn Maruhan muốn tham gia tái cơ cấu ngân hàng Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản kinh doanh tại Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp một số nhà đầu tư Nhật Bản kinh doanh tại Việt Nam