Phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Mục tiêu lâu dài của TP Hồ Chí Minh là phấn đấu trở thành trung tâm về đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á. Ðể...