NXB Trẻ độc quyền phát hành bộ sách Luyện thi năng lực Nhật Ngữ tại Việt Nam

NXB Trẻ độc quyền phát hành bộ sách Luyện thi năng lực Nhật Ngữ tại Việt Nam

NXB Trẻ độc quyền phát hành bộ sách Luyện thi năng lực Nhật Ngữ tại Việt Nam

NXB Trẻ độc quyền phát hành bộ sách Luyện thi năng lực Nhật Ngữ tại Việt Nam

Sách của MC Quỳnh Hương có mặt tại thị trường Nhật Bản

Gần 10.000 bản sách Việt Nam vừa có mặt tại Nhật Bản

Gần 10.000 bản sách Việt Nam vừa có mặt tại Nhật Bản

Sách Việt Nam có mặt trong Tuần lễ Sách tại Nhật Bản

Sách Việt Nam có mặt trong Tuần lễ Sách tại Nhật Bản

Khai trương gian trưng bày sách Việt tại đất nước Mặt trời mọc

Khai trương gian trưng bày sách Việt tại đất nước Mặt trời mọc

FAHASA khai trương gian hàng sách Việt Nam tại Nhật Bản

FAHASA khai trương gian hàng sách Việt Nam tại Nhật Bản

Lần đầu tiên sách Việt Nam có gian hàng riêng tại Nhật Bản

Lần đầu tiên sách Việt Nam có gian hàng riêng tại Nhật Bản

Lần đầu tiên sách Việt Nam có gian hàng riêng tại Nhật Bản

Lần đầu tiên sách Việt Nam có gian hàng riêng tại Nhật Bản

FAHASA khai trương gian hàng sách tại Nhật Bản

FAHASA khai trương gian hàng sách tại Nhật Bản

Hội sách TP.HCM: Lan tỏa văn hóa đọc

Hội sách TP.HCM: Lan tỏa văn hóa đọc

Hội sách kích cầu văn hóa đọc

Hội sách kích cầu văn hóa đọc

Hội sách TP.HCM 2018: diễn ra từ 19-25/3, 900 gian hàng, 175 đơn vị, 53 buổi giao lưu và ra mắt sách

Hội sách TP.HCM 2018: diễn ra từ 19-25/3, 900 gian hàng, 175 đơn vị, 53 buổi giao lưu và ra mắt sách

Các nhà xuất bản nổi tiếng góp mặt tại Hội sách TP. Hồ Chí Minh

Các nhà xuất bản nổi tiếng góp mặt tại Hội sách TP. Hồ Chí Minh

Hơn 30 triệu bản sách bày bán tại Hội sách TP HCM lần 10

Hơn 30 triệu bản sách bày bán tại Hội sách TP HCM lần 10