Truy tìm đường đi của những chiếc khăn lụa giả mạo 'made in Việt Nam'

Truy tìm đường đi của những chiếc khăn lụa giả mạo 'made in Việt Nam'

Tiếp tục mở rộng kiểm tra vụ Khaisilk trên toàn quốc

Tiếp tục mở rộng kiểm tra vụ Khaisilk trên toàn quốc

Mở rộng điều tra hoạt động của Khaisilk

Mở rộng điều tra hoạt động của Khaisilk

Bộ trưởng Công Thương phê bình Quản lý thị trường vụ Khaisilk

Bộ trưởng Công Thương phê bình Quản lý thị trường vụ Khaisilk

Bộ Công thương đề nghị cơ quan điều tra làm rõ vụ việc ở cửa hàng Khaisilk

Bộ Công thương đề nghị cơ quan điều tra làm rõ vụ việc ở cửa hàng Khaisilk

Ông Dương Trung Quốc: Chủ Khaisilk phải chịu trách nhiệm cao nhất

Ông Dương Trung Quốc: Chủ Khaisilk phải chịu trách nhiệm cao nhất

Bộ Công Thương kiến nghị chuyển cơ quan điều tra vụ Khaisilk

Bộ Công Thương kiến nghị chuyển cơ quan điều tra vụ Khaisilk

Họp kín vụ Khaisilk, Bộ Công thương chuyển hồ sơ sang công an điều tra

Họp kín vụ Khaisilk, Bộ Công thương chuyển hồ sơ sang công an điều tra

Chuyển hồ sơ vụ Khaisilk sang công an điều tra

Chuyển hồ sơ vụ Khaisilk sang công an điều tra