Cơ hội Ocean Bank, CBBank và GPBank đang mở ra

Cơ hội Ocean Bank, CBBank và GPBank đang mở ra

Vì sao nhà đầu tư ngoại muốn mua ngân hàng yếu kém?

Vì sao nhà đầu tư ngoại muốn mua ngân hàng yếu kém?

Tái cơ cấu ngân hàng yếu kém: Chọn vốn nội hay ngoại?

Tái cơ cấu ngân hàng yếu kém: Chọn vốn nội hay ngoại?

Nhà đầu tư ngoại 'thèm thuồng' các ngân hàng yếu kém

Nhà đầu tư ngoại 'thèm thuồng' các ngân hàng yếu kém

Nhà đầu tư nước ngoài tham gia tái cơ cấu ngân hàng: Có dễ sở hữu 100% nhà băng Việt?

Nhà đầu tư nước ngoài tham gia tái cơ cấu ngân hàng: Có dễ sở hữu 100% nhà băng Việt?

Slide - Điểm tin thị trường: Tập đoàn J Trust muốn mua lại Ngân hàng Xây dựng

Slide - Điểm tin thị trường: Tập đoàn J Trust muốn mua lại Ngân hàng Xây dựng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc Tập đoàn J Trust (Nhật Bản)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc Tập đoàn J Trust (Nhật Bản)

Một tập đoàn Nhật muốn tham gia tái cơ cấu CBBank

Một tập đoàn Nhật muốn tham gia tái cơ cấu CBBank

Tập đoàn Nhật Bản muốn tham gia cơ cấu NH Xây dựng

Tập đoàn Nhật Bản muốn tham gia cơ cấu NH Xây dựng

Tập đoàn J Trust muốn tham gia cơ cấu lại Ngân hàng Xây dựng

Tập đoàn J Trust của Nhật Bản muốn mua lại Ngân hàng Xây dựng

Tập đoàn J Trust của Nhật Bản muốn mua lại Ngân hàng Xây dựng

Tiếp khách

Tập đoàn J Trust (Nhật Bản) mong muốn tham gia cơ cấu lại Ngân hàng Xây dựng

Tập đoàn J Trust (Nhật Bản) mong muốn tham gia cơ cấu lại Ngân hàng Xây dựng

Tập đoàn hàng đầu Nhật Bản muốn tham gia cơ cấu Ngân hàng Xây dựng

Tập đoàn hàng đầu Nhật Bản muốn tham gia cơ cấu Ngân hàng Xây dựng