'Sống Sau Lũ' - Chung tay cùng người dân miền Trung tái thiết cuộc sống

'Sống Sau Lũ' - Chung tay cùng người dân miền Trung tái thiết cuộc sống

Sau cơn lũ lụt lịch sử, người dân miền Trung giờ đã trắng tay. Thứ còn lại duy nhất với họ bây giờ chỉ là...