Doanh nghiệp tăng đầu tư dệt may, địa phương lo!

Doanh nghiệp tăng đầu tư dệt may, địa phương lo!

Bình Dương: Đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Bình Dương: Đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Cấp 18 giấy phép, Bình Dương vươn lên thứ 2 về thu hút đầu tư

Cấp 18 giấy phép, Bình Dương vươn lên thứ 2 về thu hút đầu tư

Bình Dương thu hút 435 triệu USD đầu tư FDI trong 2 tháng đầu năm

Bình Dương thu hút 435 triệu USD đầu tư FDI trong 2 tháng đầu năm

Bình Dương: Trao giấy chứng nhận đầu tư cho 19 dự án

Bình Dương: Trao giấy chứng nhận đầu tư cho 19 dự án

Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho 19 dự án

Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho 19 dự án

Bình Dương trao giấy phép đầu tư đợt 1 năm 2018 cho các doanh nghiệp

Bình Dương trao giấy phép đầu tư đợt 1 năm 2018 cho các doanh nghiệp