Cần Thơ: Tìm cách xử lý 13.000 tấn tro xỉ phát sinh của nhà máy rác

Cần Thơ: Tìm cách xử lý 13.000 tấn tro xỉ phát sinh của nhà máy rác

Dân 'mở đường' vào bãi rác, Hà Nội cần 2 ngày để làm sạch TP

Dân 'mở đường' vào bãi rác, Hà Nội cần 2 ngày để làm sạch TP

Đau đầu vì lượng tro bay đến 18 tấn/ngày tại Nhà máy xử lý rác ở Cần Thơ

Đau đầu vì lượng tro bay đến 18 tấn/ngày tại Nhà máy xử lý rác ở Cần Thơ

Cần Thơ: Tìm phương án xử lý lượng tro của Nhà máy xử lý rác phát điện

Cần Thơ: Tìm phương án xử lý lượng tro của Nhà máy xử lý rác phát điện

18 tấn tro bay/ngày từ nhà máy đốt rác Cần Thơ được xử lý thế nào?

18 tấn tro bay/ngày từ nhà máy đốt rác Cần Thơ được xử lý thế nào?

Phó Chủ tịch TP Cần Thơ thúc xử lý tro bay tại nhà máy rác ở xã Trường Xuân

Phó Chủ tịch TP Cần Thơ thúc xử lý tro bay tại nhà máy rác ở xã Trường Xuân

Tìm phương án xử lý tro bay của nhà máy rác ngàn tỷ

Tìm phương án xử lý tro bay của nhà máy rác ngàn tỷ

Hai tháng, nhà máy rác Cần Thơ phát sinh 13.000 tấn tro, xỉ

Hai tháng, nhà máy rác Cần Thơ phát sinh 13.000 tấn tro, xỉ

Cần Thơ đau đầu vì 18 tấn tro bay mỗi ngày

Cần Thơ đau đầu vì 18 tấn tro bay mỗi ngày