Bắc Giang: Đã đến lúc cần chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải

Bắc Giang: Đã đến lúc cần chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải

Quá trình đô thị hóa kéo theo lượng rác thải lớn tại TP Bắc Giang cho thấy, đã đến lúc cần chuyển đổi công...
Chuyển đổi công nghệ xử lý rác - giải pháp bảo vệ môi trường ở Bắc Giang

Chuyển đổi công nghệ xử lý rác - giải pháp bảo vệ môi trường ở Bắc Giang

Thứ trưởng Bộ TN-MT khảo sát hoạt động nhà máy xử lý rác tại Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ TN-MT khảo sát hoạt động nhà máy xử lý rác tại Cần Thơ

Cần Thơ: Tìm cách xử lý 13.000 tấn tro xỉ phát sinh của nhà máy rác

Cần Thơ: Tìm cách xử lý 13.000 tấn tro xỉ phát sinh của nhà máy rác

Đau đầu vì lượng tro bay đến 18 tấn/ngày tại Nhà máy xử lý rác ở Cần Thơ

Đau đầu vì lượng tro bay đến 18 tấn/ngày tại Nhà máy xử lý rác ở Cần Thơ

Tìm phương án xử lý tro bay của nhà máy rác ngàn tỷ

Tìm phương án xử lý tro bay của nhà máy rác ngàn tỷ

Cần Thơ đau đầu vì 18 tấn tro bay mỗi ngày

Giải quyết tro bay của Nhà máy xử lý rác sinh hoạt phát điện Cần Thơ