Tập đoàn Hòa Bình trúng thầu 2 dự án với tổng giá trị lên đến hơn 800 tỷ đồng

Tập đoàn Hòa Bình trúng thầu 2 dự án với tổng giá trị lên đến hơn 800 tỷ đồng

Tập đoàn Hòa Bình trúng thầu 2 dự án mới trị giá hơn 900 tỷ đồng

Tập đoàn Hòa Bình trúng thầu 2 dự án mới trị giá hơn 900 tỷ đồng

Hòa Bình trúng thầu 2 dự án mới trị giá hơn 900 tỷ đồng

Hòa Bình trúng thầu 2 dự án mới trị giá hơn 900 tỷ đồng

Tập đoàn Hòa Bình trúng thầu 2 dự án mới trị giá hơn 900 tỷ đồng

Tập đoàn Hòa Bình trúng thầu 2 dự án mới trị giá hơn 900 tỷ đồng

Vẻ đìu hiu, hoang tàn ở khu đô thị 'ma' Nhơn Trạch

Vẻ đìu hiu, hoang tàn ở khu đô thị 'ma' Nhơn Trạch

HBC báo lãi ròng hơn 500 tỷ đồng sau 9 tháng

HBC báo lãi ròng hơn 500 tỷ đồng sau 9 tháng

HBC đảm nhận 3 gói thầu trị giá 2.000 tỷ đồng

Hòa Bình (HBC) được giao 3 dự án mới trị giá gần 2.000 tỷ đồng

Hòa Bình được giao 3 dự án mới trị giá gần 2.000 tỷ đồng