Vượt xa kế hoạch, tổng doanh thu 9 tháng của PVN đạt 449,1 nghìn tỷ đồng

Vượt xa kế hoạch, tổng doanh thu 9 tháng của PVN đạt 449,1 nghìn tỷ đồng

PVN nỗ lực vượt qua khó khăn nội tại, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ

PVN nỗ lực vượt qua khó khăn nội tại, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng làm việc với PVN

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng làm việc với PVN

9 tháng, PVN nộp ngân sách hơn 81 nghìn tỷ đồng

9 tháng, PVN nộp ngân sách hơn 81 nghìn tỷ đồng

EVN: Thời gian mất điện bình quân của khách hàng giảm đáng kể

EVN: Thời gian mất điện bình quân của khách hàng giảm đáng kể

EVN: Thời gian mất điện bình quân của khách hàng giảm đáng kể

EVN: Thời gian mất điện bình quân của khách hàng giảm đáng kể

PVN cần tập trung quyết liệt vào công tác quản trị

PVN cần tập trung quyết liệt vào công tác quản trị

PVN cần tập trung quyết liệt vào công tác quản trị

PVN cần tập trung quyết liệt vào công tác quản trị

PVN khai thác hơn 18 triệu tấn dầu trong 9 tháng, vượt 6% kế hoạch đề ra

PVN khai thác hơn 18 triệu tấn dầu trong 9 tháng, vượt 6% kế hoạch đề ra

PVN đã hoàn thành vượt 10,4% kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước năm 2018

PVN đã hoàn thành vượt 10,4% kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước năm 2018

PVN đạt doanh thu gần 450.000 tỷ đồng

PVN đạt doanh thu gần 450.000 tỷ đồng

Giá dầu cải thiện, PVN đã hoàn thành chỉ tiêu tài chính cả năm

Giá dầu cải thiện, PVN đã hoàn thành chỉ tiêu tài chính cả năm

PVN cần tập trung quyết liệt vào công tác quản trị

PVN cần tập trung quyết liệt vào công tác quản trị

PVN cần tập trung quyết liệt vào công tác quản trị

PVN cần tập trung quyết liệt vào công tác quản trị

PVN cần tập trung quyết liệt vào công tác quản trị

PVN cần tập trung quyết liệt vào công tác quản trị