Băng đảng khét tiếng đào trộm mộ gây chấn động Trung Quốc

Băng đảng khét tiếng đào trộm mộ gây chấn động Trung Quốc

Bốn anh em Hầu gia vốn là tội phạm trộm cắp cổ vật trốn chạy từ những năm 90, sau đó họ lập ra băng đảng...