Giai thoại 'cha vợ Minh Mạng bị chém' và chuyện Voi 9 ngà

Giai thoại 'cha vợ Minh Mạng bị chém' và chuyện Voi 9 ngà

Nhiều học giả gần đây thể hiện xu hướng muốn đòi lại công bằng cho Minh Mạng và cả Lê Văn Duyệt. Theo đó,...