Hàng cây 'củi khô' nhuộm vàng phố Hà Nội như trời Tây

Hàng cây 'củi khô' nhuộm vàng phố Hà Nội như trời Tây

Hàng phong lá đỏ Hà Nội bắt đầu đổi màu

Hàng phong lá đỏ Hà Nội bắt đầu đổi màu

Chùm ảnh cây phong đâm chồi, nảy lộc trên phố Hà Nội

Chùm ảnh cây phong đâm chồi, nảy lộc trên phố Hà Nội

Ngắm hàng phong xanh mướt, lãng mạn trên phố Hà Nội

Ngắm hàng phong xanh mướt, lãng mạn trên phố Hà Nội

Mùa xuân 'ngộ' giữa núi rừng

Mùa xuân 'ngộ' giữa núi rừng

Hà Nội: Hàng phong lá đỏ đã đâm chồi nảy lộc

Hà Nội: Hàng phong lá đỏ đã đâm chồi nảy lộc

Hàng phong lá đỏ trổ lá trên đường Hà Nội

Hàng phong lá đỏ trổ lá trên đường Hà Nội

Chùm ảnh cây phong đâm chồi, nảy lộc trên phố Hà Nội

Chùm ảnh cây phong đâm chồi, nảy lộc trên phố Hà Nội