Sự sống ở Trái Đất bắt nguồn từ mưa thiên thạch?

Sự sống ở Trái Đất bắt nguồn từ mưa thiên thạch?

Theo các nhà khoa học Mỹ, sự sống trên Trái Đất xuất hiện khi trận mưa thiên thạch đầu tiên đổ xuống hành...
Loài chó hoang biết hát tái xuất tại New Guinea

Loài chó hoang biết hát tái xuất tại New Guinea

Sinh vật sống sót qua 30 kỷ băng hà

Sinh vật sống sót qua 30 kỷ băng hà

Tưởng đã tuyệt chủng 50 năm, loài chó 'biết hát' bất ngờ tái xuất ở New Guinea

Tưởng đã tuyệt chủng 50 năm, loài chó 'biết hát' bất ngờ tái xuất ở New Guinea

Loài chó hoang biết hát tái xuất tại New Guinea

Loài chó hoang biết hát tái xuất tại New Guinea

Phát hiện chủng virus cúm lợn mới có thể trở thành đại dịch ở Trung Quốc

Phát hiện chủng virus cúm lợn mới có thể trở thành đại dịch ở Trung Quốc

Phát hiện loài động vật đầu tiên trên thế giới không thở khí oxy

Phát hiện loài động vật đầu tiên trên thế giới không thở khí oxy

Phát hiện dấu vết thiên thạch lớn nhất đâm vào Trái Đất tại Lào

Phát hiện dấu vết thiên thạch lớn nhất đâm vào Trái Đất tại Lào

Phát hiện dấu tích tiểu hành tinh va chạm vào Trái Đất cách đây 780 nghìn năm

Phát hiện dấu tích tiểu hành tinh va chạm vào Trái Đất cách đây 780 nghìn năm

Nước biển dâng, sẽ có hàng tá thành phố nổi như phim Hollywood

Nước biển dâng, sẽ có hàng tá thành phố nổi như phim Hollywood

Gà con sinh ra đã có bản năng tránh nguy hiểm từ kẻ săn mồi

Gà con sinh ra đã có bản năng tránh nguy hiểm từ kẻ săn mồi

Phát triển bất động sản xanh phải 'xanh' từ nội tại

Phát triển bất động sản xanh phải 'xanh' từ nội tại