Thông tin mới về 20 nhóm nghĩa vụ tạm hoãn tại Hiệp định CPTPP

Thông tin mới về 20 nhóm nghĩa vụ tạm hoãn tại Hiệp định CPTPP

Hiệp định CPTPP: Tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ

Hiệp định CPTPP: Tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ

Tạo thuận lợi hơn cho thông quan, phát triển thương mại

Thứ trưởng Tài chính: Chuyển giá, trốn thuế vẫn còn là nguy cơ lớn

Thứ trưởng Tài chính: Chuyển giá, trốn thuế vẫn còn là nguy cơ lớn

Tái cấu trúc tài chính công: Tỷ lệ động viên vào NSNN từ thuế phí chưa bền vững

Tái cấu trúc tài chính công: Tỷ lệ động viên vào NSNN từ thuế phí chưa bền vững

Tình trạng chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại còn là nguy cơ lớn

Tình trạng chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại còn là nguy cơ lớn

Xem xét phê chuẩn Hiệp định cptpp phải theo đúng quy định về trình tự thủ tục

Xem xét phê chuẩn Hiệp định cptpp phải theo đúng quy định về trình tự thủ tục

Bóc tách từng công đoạn gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp

Bóc tách từng công đoạn gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp

Cơ hội thuộc về nền kinh tế mới nổi nếu chính sách cải cách mạnh mẽ

Cơ hội thuộc về nền kinh tế mới nổi nếu chính sách cải cách mạnh mẽ

'Giảm 5 ngày thông quan sẽ mang lại cho Việt Nam 10,65 tỷ USD'

'Giảm 5 ngày thông quan sẽ mang lại cho Việt Nam 10,65 tỷ USD'

Không lùi mục tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Không lùi mục tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Thủ tướng đánh giá cao đổi mới, sáng tạo, tiến bộ của cơ quan Hải quan

Thủ tướng đánh giá cao đổi mới, sáng tạo, tiến bộ của cơ quan Hải quan

Quyết liệt hơn trong công tác tạo thuận lợi thương mại

Quyết liệt hơn trong công tác tạo thuận lợi thương mại

Tiết kiệm hơn 4.000 tỷ đồng nhờ cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Tiết kiệm hơn 4.000 tỷ đồng nhờ cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Yêu cầu bắt buộc thời 4.0

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Yêu cầu bắt buộc thời 4.0

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Yêu cầu bắt buộc thời 4.0

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Yêu cầu bắt buộc thời 4.0

Truy xuất nguồn gốc giúp Việt Nam xử lý vấn đề hàng giả, hàng nhái

Truy xuất nguồn gốc giúp Việt Nam xử lý vấn đề hàng giả, hàng nhái

Doanh nghiệp lúng túng trong truy xuất nguồn gốc hàng hóa

Doanh nghiệp lúng túng trong truy xuất nguồn gốc hàng hóa

Thay đổi tư duy truy xuất nguồn gốc tạo công cụ marketing cho doanh nghiệp

Thay đổi tư duy truy xuất nguồn gốc tạo công cụ marketing cho doanh nghiệp

Ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc – Cơ hội cho nông sản Việt hội nhập quốc tế

Ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc – Cơ hội cho nông sản Việt hội nhập quốc tế

Truy xuất nguồn gốc chặn thực phẩm bẩn tới bàn ăn

Truy xuất nguồn gốc chặn thực phẩm bẩn tới bàn ăn

Dự thảo Nghị định Cơ chế một cửa quốc gia: Hướng đến xã hội hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành

Dự thảo Nghị định Cơ chế một cửa quốc gia: Hướng đến xã hội hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành

Truy xuất nguồn gốc - Công cụ chống gian lận thương mại

Truy xuất nguồn gốc - Công cụ chống gian lận thương mại

Để áp dụng thành công truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Cần thay đổi tư duy quản lý!

Để áp dụng thành công truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Cần thay đổi tư duy quản lý!

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại

Sắp ngăn chặn được sữa nhiễm melamine, khoai tây Trung Quốc đội lốt khoai tây Đà Lạt

Sắp ngăn chặn được sữa nhiễm melamine, khoai tây Trung Quốc đội lốt khoai tây Đà Lạt

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa góp phần tạo thuận lợi thương mại

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa góp phần tạo thuận lợi thương mại

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa góp phần tạo thuận lợi thương mại

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa góp phần tạo thuận lợi thương mại