Vừa 'bay' về Việt Nam, iPhone Xr đã rớt giá khủng khiếp

Vừa 'bay' về Việt Nam, iPhone Xr đã rớt giá khủng khiếp

Chỉ trong một buổi sáng, chiếc iPhone Xr đã giảm hơn 3 triệu đồng, từ mức giá 23,9 triệu xuống còn 20,9 triệu.