Thông tin từ đường dây nóng

Ông Tạ Văn Bằng, ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội), phản ánh: Người dân hai xã Vân Hà và Thụy...