Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, góp phần phát triển kinh tế Thủ đô

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, góp phần phát triển kinh tế Thủ đô

Sáng 12-8, Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành...
Hanoisme tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hanoisme tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội diễn ra cuối tháng 7-2020

Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội diễn ra cuối tháng 7-2020

Bí thư Thành ủy Hà Nội họp với doanh nghiệp bàn kế sách thích ứng với dịch Covid-19

Bí thư Thành ủy Hà Nội họp với doanh nghiệp bàn kế sách thích ứng với dịch Covid-19

Công tác nhân sự cần đi trước một bước, đảm bảo khoa học, dân chủ

Công tác nhân sự cần đi trước một bước, đảm bảo khoa học, dân chủ

Nắm chắc tình hình, bảo đảm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đúng tiến độ

Nắm chắc tình hình, bảo đảm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đúng tiến độ

Thành ủy Hà Nội công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Hà Nội hợp nhất hai Đảng bộ khối

Thành ủy Hà Nội công bố quyết định hợp nhất hai đảng bộ khối