Hoảng hồn vì đồ vật khắp nơi trong nhà đều tích điện

Hoảng hồn vì đồ vật khắp nơi trong nhà đều tích điện

Hoang mang vì các vật dụng trong nhà bỗng dưng... phát điện

Hoang mang vì các vật dụng trong nhà bỗng dưng... phát điện

Quần áo, giày dép làm bút thử điện phát sáng ở Bạc Liêu

Quần áo, giày dép làm bút thử điện phát sáng ở Bạc Liêu

Nhiều vật dụng trong nhà dân ở Bạc Liêu nhiễm điện

Nhiều vật dụng trong nhà dân ở Bạc Liêu nhiễm điện

Nhiều vật dụng trong nhà bỗng dưng phát điện

Nhiều vật dụng trong nhà bỗng dưng phát điện

Nhiều vật dụng trong nhà bỗng dưng… phát điện

Nhiều vật dụng trong nhà bỗng dưng… phát điện

Bạc Liêu: Dân hoang mang khi vật dụng trong nhà bỗng dưng có điện

Bạc Liêu: Dân hoang mang khi vật dụng trong nhà bỗng dưng có điện