Không để ý tưởng chỉ nằm trên giấy

Không để ý tưởng chỉ nằm trên giấy

Cuộc thi 'Nhà biên kịch tài năng' mùa thứ 3 đã trao 'cơ hội vàng' cho những nhà biên kịch trẻ để họ có thể...