Nhiều đối tượng cướp giật tuổi teen sa lưới

Nhiều đối tượng cướp giật tuổi teen sa lưới

Các đối tượng tuổi đời còn nhỏ nhưng không được quản lý của gia đình, không đi học, không nghề nghiệp, hằng...