Hàng vạn du khách thập phương tham quan Lễ hội chùa Thầy

Hàng vạn du khách thập phương tham quan Lễ hội chùa Thầy

Lễ hội chùa Thầy năm 2018 diễn ra liên tục trong 3 tháng

Lễ hội chùa Thầy năm 2018 diễn ra liên tục trong 3 tháng

Chính thức khai hội chùa Thầy 2018

Chính thức khai hội chùa Thầy 2018

Khôi phục nguyên bản nghi thức rước kiệu chùa Thầy

Khôi phục nguyên bản nghi thức rước kiệu chùa Thầy

Phát huy giá trị di tích chùa Thầy

Nét mới trong Lễ hội chùa Thầy 2018

Nét mới trong Lễ hội chùa Thầy 2018

Lễ hội chùa Thầy năm 2018: Miễn vé thắng cảnh trong 3 ngày chính hội

Lễ hội chùa Thầy năm 2018: Miễn vé thắng cảnh trong 3 ngày chính hội

Lễ hội chùa Thầy 2018 kéo dài suốt 3 tháng

Lễ hội chùa Thầy 2018 kéo dài suốt 3 tháng

Lễ hội chùa Thầy được tổ chức thành mùa lễ hội

Lễ hội chùa Thầy được tổ chức thành mùa lễ hội

Lễ hội chùa Thầy 2018: Không thu phí thắng cảnh trong 3 ngày

Lễ hội chùa Thầy 2018: Không thu phí thắng cảnh trong 3 ngày